fbpx

Dívčí válka

Projděte se Divokou Šárkou, tak jak ji neznáte. Toto romantické skalnaté údolí je ponejvíce spojované s legendou o Šárce a Ctiradovi, která se údajně ve zdejších lesích odehrála, a přesně v tomto duchu se odehrává i naše venkovní hra. Motivem je Dívčí válka od Aloise Jiráska, ale ke konci hry se dozvíte, jak to vlastně všechno bylo doopravdy. Trasa vede bočními cestičkami po levé i pravé straně rokle a zvládnete ji s dětmi asi do dvou hodin. Začíná se u autobusové zastávky Jenerálka a konec trasy je na konečné tramvají 20 a 22. Při hře je nejdůležitější umět podle indicií, šifer a úkolů umět vystopovat správnou trasu, další úkoly jsou čistě zábavné, ale váží se příběhu hry. Text příběhu je z velké části ukryt ve schránkách, které musíte objevit. V poslední schránce na vás čeká poklad. Na konci plánu hry jsou i potřebné nápovědy, kdyby se vám něco nedařilo. Náročnost cesty je pro děti od tří let.
Celková délka trasy je asi 6700 kroků (zhruba 4,7 kilometrů)

Co nám o Dívčí válce říká Jirásek:

Start hry

Hra začíná na okraji Divoké Šárky u Jenerálky. Jeďte autem na křižovatku Horoměřické a Nebušické ulice, nebo vystupte na autobusové zastávce Jenerálka. Od zastávky jděte zpět asi sto metrů po červené značce, u restaurace Chorvatský mlýn zabočuje značka vpravo, o kousek dál vlevo, přejdete přes potok a pokračujte doprava podél louky, až k rozcestí, kde je informační tabule.

začátek hry Dívčí válka

Ukázka z textu hry

Vydejte se na cestu, kterou putoval mladý vladyka Ctirad. Jaká dobrodružství nás na ní čekají? Uvidíme.

Od zastávky jděte zpět asi sto metrů po červené značce, u restaurace Chorvatský mlýn zabočuje značka vpravo, o kousek dál vlevo, přejdete přes potok a pokračujte doprava podél louky, až k rozcestí, kde je informační tabule. Objevíte tady jeskyni? Odvážíte se dovnitř až nakonec? Kolik kroků je hluboká? To číslo si zapamatujte. Na lavičce si přečtěte druhé vyprávění.

Vyprávění

Jednou za letního dne jel Ctirad s několika muži ze své čeledi polem, cestoval ze své dědiny, kde se narodil, k pražskému hradu. Mladý vladyka i jeho průvodci měli meče u pasu, luky a srstnaté toulce přes plece. Nejeden z nich i oštěp třímal. Nebylo rozumné v té době, kdy dívky ze zálohy přepadávaly, putovat polem sám a beze zbraně. Projížděli stínem starých stromů i tmavých skal, které se strměly nad hlubokým údolím. Všechno ztichlo, voda, strom i ptáci; jen lidský hlas se najednou ozval mrtvým tichem: byl to nářek, žalostné volání. Ctirad se zastavil, a všichni naslouchali v úžasu. Nářek zněl opodál za skálou; pak náhle zmlkl. A vladyka i celá jeho družina se dali za lidským hlasem.

Pospěšte dál, na cestu s Ctiradem se dejte. Kdo to jen naříká? Komu patří ten hlas, který se nese údolím a odráží se od skal?

Pokračujte po hlavní cestě, sledujte cykloznačku A163. Sto kroků od odbočky k brodu leží vpravo u cesty malý rybníček, spíše kaluž ve tvaru šlápoty, obklopená čtyřmi stromy a v pozadí je vidět zbořený dům. Jediný strom na druhé straně rybníčku ukrývá v kořenech zprávu.

Co udělá Ctirad? Bude opatrný, vzpomene si na úskočné lsti, které nejednoho mládence a jeho druhy již připravily o život? Nebo se nechá zlákat zoufalstvím a prosbami krásné dívky. Spěchejte dále to zjistit.

Jen o kousek dál u Vizerky, tam co je ten rozestavěný dům, přejděte přes trámový most a po pěšině podél druhé strany potoka jděte až k lesu a pak dále mezi stromy, až k rozcestí. U něj nalevo stojí starý bradavičnatý strom a v dutém kořeni má šifrou napsáno, kterou cestou se máte dát. Také je tam kus provazu. Co to značí? Od čeho je ten provaz? Vše se brzy dozvíte, ale nyní vás čeká úkol.

Úkol

Ctiradova družina musela umět dobře odhadnout, odkud volání přichází, protože se zvuk odrážel všude od skal. My si také dáme jedno malé cvičení odhadu. Ve schránce je kromě šifry, kudy máte pokračovat dál, schovaný také kus provazu. Vezměte si ho do ruky a odhadněte, jak je dlouhý od uzlíku k uzlíku. Odpověď najdete na konci plánu hry.

Celková mapa hry

Pozor, toto je turistická mapa. Trasa hry nevede po červené značce.

celková mapa stopovací hry Dívčí válka

Podívejte se na video, kde se hra odehrává