fbpx

Hvězdné údolí

Pospěšte si zahrát tuto pátrací hru. Máte rádi zábavu a dobrodružství? Líbí se vám u Berounky?

O existenci města Mau zůstaly jen legendy a vyprávění. Snad každý z hledačů, archeologů či jiných podobných nadšenců pro dobrodružství, slyšel o tomto místě a snil, že jednou získá skutečnou stopu a důkaz, podle kterého bude moci toto ztracené město objevit. Jeho poloha je dodneška neznámá a stejně tak neznámá a záhadná je příčina zániku obyvatel celého Hvězdného údolí, o kterém vypráví legenda.

Hra se odehrává v Hvězdném údolí u Berounky a na hřebeni skal, kde stával Kazín. Náročnější terén, ale ze všech her je to nejkrásnější cesta, takže vás čeká velké dobrodružství. Od studánky k jeskyni ve skalách. Délka asi tři a půl hodiny, 7300 kroků (asi 5 kilometrů). Na konci podle šifry hledáte poklad. Začátek v ulici Nad údolím hvězd. Konec u přívozu Kazín, kde se nachází restaurace Tornádo.

Zbyla jen legenda, která se o tom místě vypráví

Start hry

Jeďte autobusem 243 na zastávku Kazín, nebo zaparkujte v ulici Oddechová. Hra začíná v ulici Nad údolím hvězd. 

Na první mapě je zakreslen vstup do lesa.

Ukázka z textu hry

Vyprávění

Aby Mauxíové netrpěli nedostatkem vody, dohodli se, že každá rodina vyhloubí na určeném místě studnu s pitnou vodou. Vzniklo tak v okolí osm studní, které zaručovaly i v dobách největšího sucha, že alespoň jedna studna vždy dokáže udržet dostatek vody pro celé město. Do každé studny vhodila každá rodina pouzdro s prosbou bohu vodstva, aby ochránil pramen před vyschnutím.

První úkol

Prvním úkolem je dorazit k potoku a najít zdroj vody. Od autobusové zastávky Kazín jděte ulicí Oddechová směrem k lesu. Na křižovatce pokračujte vlevo. Na levé straně uvidíte ceduli s názvem ulice Nad údolím hvězd. Za cedulí se po pěti krocích vydejte doprava úzkou stezkou do lesa. Vstupujete do nebezpečného a divokého amazonského pralesa. Buďte na výpravě za tajemnou civilizací opatrní. Na křižovatce čtyř lesních cest pokračujte rovně a stále na jihovýchod. Po několika minutách pod sebou vpravo uslyšíte potok. Pokračujte po svažující se cestě tak dlouho, dokud vás nedovede k přechodu přes potok. 

Za potokem jděte vlevo úvozem stále na jihovýchod. Cesta se stáčí doprava. Asi po pěti minutách se na ni zleva napojuje jiná cesta, vy pokračujte stále doprava vzhůru, dokud se asi po stu metrech nenapojíte na širokou lesní cestu. Po ní jděte vlevo. Po několika minutách vyjdete z lesa na první větší mýtinu. Cesta se zde v pravém úhlu stáčí vpravo. 

Od zatáčky ujděte 55 kroků a po pravé straně najdete pařez s bílou tečkou. Udělejte ještě 10 kroků a vlevo za stromem uvidíte jiný pařez, v jehož kořenech je schovaná první schránka.

Hvězdné údolí