Hvězdné údolí

Pospěšte si zahrát tuto pátrací hru. Máte rádi zábavu a dobrodružství? Líbí se vám u Berounky?

O existenci města Mau zůstaly jen legendy a vyprávění. Snad každý z hledačů, archeologů či jiných podobných nadšenců pro dobrodružství, slyšel o tomto místě a snil, že jednou získá skutečnou stopu a důkaz, podle kterého bude moci toto ztracené město objevit. Jeho poloha je dodneška neznámá a stejně tak neznámá a záhadná je příčina zániku obyvatel celého Hvězdného údolí, o kterém vypráví legenda.

Hra se odehrává v Hvězdném údolí u Berounky a na hřebeni skal, kde stával Kazín. Náročnější terén, ale ze všech her je to nejkrásnější cesta, takže vás čeká velké dobrodružství. Od studánky k jeskyni ve skalách. Délka asi tři a půl hodiny. Na konci podle šifry hledáte poklad.

Zbyla jen legenda, která se o tom místě vypráví

Start hry

Zaparkujte v ulici Na Lhotkách. Nebo vystupte na zastávce autobusu Škola Lipence a jděte směrem k Hvězdnému údolí podél potoka (ulicí V Roklích – K Průhonu – Na Lhotkách).

Na první mapě je zakreslena studánka a cesta ke vstupu do lesa.

začátek hry Hvězdné údolí

Ukázka z textu hry

Aby Mauxíové netrpěli nedostatkem vody, dohodli se, že každá rodina vyhloubí na určeném místě studnu s pitnou vodou. Vzniklo tak v okolí osm studní, které zaručovaly i v dobách největšího sucha, že alespoň jedna studna vždy dokáže udržet dostatek vody pro celé město. Do každé studny vhodila každá rodina pouzdro s prosbou bohu vodstva, aby ochránil tento pramen před vyschnutím.

První úkol:

Podle mapy najděte studánku a naberte čistou vodu. V Hvězdném údolí ji nalijte do potoka znečištěného odpadem po nedávné katastrofě.

Pokračujte dále ulicí Na Lhotkách až k lesu a pak vpravo do ulice Údolí hvězd, na křižovatce vlevo do ulice Nad Údolím hvězd.

Je to asi sto padesát metrů, dávejte dobrý pozor. U stromu s turistickou značkou (naproti přes ulici je garážový přístřešek se zelenou asfaltovou střechou) zabočte tajným vstupem do lesa.

Sestupte po několika schůdcích a jděte úzkou strmou stezkou až dolů k potoku. V místě, kde v potoce leží stará konev a kýbl vlijte vodu ze studánky a zvolejte přitom „Hvězdné údolí znovu ožívá!“.

Přejděte na druhý břeh a šplhejte stezičkou strmě vzhůru. Jděte rovně po sotva znatelné stezce asi padesát metrů, dokud nenarazíte na širokou lesní cestu. Zabočte vpravo a blízko je ohrada.

Vyprávění:

Mauxiové uctívali stromy, které jim dávaly dřevo na oheň, stavbu obydlí a poskytovaly stín při únavě od žhnoucího slunce. Vždy, když museli Mauxiové pokácet strom, poklonili se mu a poděkovali. Neboť v tuto chvíli vyrostl pro ně a celý svůj život jim daroval. Co všechno se asi přihodilo za dlouhá léta, kdy vyrůstal ze slabého stromku až po jeho poslední den, kdy se musel sklonit před sekerami mauxijských mužů.

Obydlí první rodiny se nacházelo v blízkosti ohrady, která chránila mladé stromky před divokou zvěří. Na pravé straně u ohrady roste bříza. Tam v kořenech hledejte první zprávu. Nezapomeňte si z ní obkreslit první klíč – tajemné symboly.

Celková mapa hry

Zde je vidět zastávka autobusu, studánka a vstup do lesa.

celková mapa, kde se hra odehrává