fbpx

Rytíři krále Artuše

Rytíři kulatého stolu se vydávají hledat svatý grál. Jen jeden z nich ho nalezne. Pospěšte s nimi na tuto napínavou a dobrodružnou cestu. Hra se odehrává v Klánovickém lese kolem místa zvaného Zázrak. Délka dvě až dvě a půl hodiny (6200 kroků, asi 4,7 kilometru). Cesta vhodná i pro kočárek. Na konci podle šifry hledáte poklad.

Co víme o králi Artušovi:

Start hry

Vlakem z Masarykova nádraží směrem na Český Brod do zastávky Klánovice. Sto metrů od nádraží začíná trasa hry.

Na mapě je vidět celkové území, kde se hra odehrává.

mapa klánovického lesa

Ukázka z textu hry

Začátek hry

Jeďte vlakem z Masarykova nádraží směrem na Český Brod do zastávky Klánovice. Sto metrů od nádraží začíná i končí trasa hry.

Pokud jste přijeli vlakem od Prahy, podejděte podchodem na druhou stranu nádraží a tam se vydejte doleva ulicí U trativodu směrem ku Praze. Zanedlouho dojdete k okraji lesa. Zabočte vpravo do Blešnovské ulice a jděte až k odbočce do lesa. Je to asi 200 metrů. Pokračujte po modré značce cestou až k altánu a přečtěte si začátek příběhu o rytířích krále Artuše.

VYPRÁVĚNÍ PRVNÍ: VYTAŽENÍ MEČE – přístřešek

Mnoho rytířů, kteří se toužili stát králem, se nemohli udržet a tahali za meč vetknutý do kamene, seč jim síly stačily, ale ten se ani nepohnul. Arcibiskup canterburský je tiše sledoval, a když byli z toho tahání celí zesláblí, promluvil: „Není zde muže, který by dokázal vytáhnout tento meč a ani já nevím, kde jej hledati.“ Dlouho se meč nepovedlo vytáhnout žádnému urozenému rytíři, až tudy procházel panoš Artuš a právě hledal meč pro svého pána Kea. Netušil, co je to za meč, přistoupil ke kameni a lehce ho vyprostil. Tím mečem byl Excalibur, zbraň ukovaná v jiném světě, než je náš pozemský. A Artuš byl ve skutečnosti zapomenutý králův syn.

Od altánu pokračujte stále rovně po modré, dokud po pravé straně stezky neuvidíte ceduli č. 10 Naučná stezka Klánovickým lesem. Z názvu pod zeleným nápisem “Naučná stezka” si doplňte zbývající písmena do této šifry:

R  2   10   8  Ě

Pak pokračujte, dokud nepřejdete přes potok.

V Klánovickém lese místo zvané Zázrak.