fbpx

Pozvání od Keltů

Přijmete pozvání od samotného keltského náčelníka na velkou hostinu? Kdo by odolal takovému pokušení?

V hlubokých a obávaných končinách Hercynského hvozdu, v odlehlém a zapomenutém kraji mocného kmene Bójů, na úpatí pohoří kanců zvané Azavit, kudy vede obchodní stezka mezi bohatými oppidii podél líné, ale na ryby bohaté řeky Vltavin, leží největší keltské oppidum, kterému vládne mocný král Bugalos. Když se král doslechl, že cestujete kolem jeho sídla do vzdálených Sudet, zaradoval se a pozval vás na velkou hostinu, kterou Keltové rádi vystrojují při každé příležitosti. Proto se na odmítnutí návštěvy pohlíží jako na zmaření velké oslavy hojnosti, radosti a přátelských úmyslů. Možná také král Bugalos tajně doufá, že mu na zpáteční cestě přivezete ze Sudet (což znamená les kanců) jednoho nebo dva statné divočáky, jako odměnu za jeho nynější pohostinství.

Ujít trasu této hry vám bude trvat zhruba tři hodiny. Na konci cesty na vás čeká keltský poklad na památku.

Pozvání od keltského náčelníka

Start hry

Tato hra začíná v Břežanském údolí na úpatí vrchu zvaného Závist. Můžete zaparkovat u minizoo, kousek od železniční stanice Praha-Zbraslav. Na konci mostu Závodu míru je také zastávka autobusu 165. Hra začíná v minizoo u parkoviště.

začátek hry Pozvání od Keltů

Ukázka z textu hry

Přijmete pozvání od samotného keltského náčelníka na velkou hostinu? Kdo by odolal takovému pokušení?

V hlubokých a obávaných končinách Hercynského hvozdu, v odlehlém a zapomenutém kraji mocného kmene Bójů, na úpatí pohoří kanců zvané Azavit, kudy vede obchodní stezka mezi bohatými oppidii podél líné, ale na ryby bohaté řeky Vltavin, leží největší keltské oppidum, kterému vládne mocný král Bugalos. Když se král doslechl, že cestujete kolem jeho sídla do vzdálených Sudet, zaradoval se a pozval vás na velkou hostinu, kterou Keltové rádi vystrojují při každé příležitosti. Proto se na odmítnutí návštěvy pohlíží jako na zmaření velké oslavy hojnosti, radosti a přátelských úmyslů. Možná také král Bugalos tajně doufá, že mu na zpáteční cestě přivezete ze Sudet (což znamená les kanců) jednoho nebo dva statné divočáky, jako odměnu za jeho nynější pohostinství.

První úkol:

Začínáme v bývalé mini zoo. Od parkoviště přejděte přes lávku a pak cestou kolem kotců doprava až na konec, kde jsou nahoře dva výběhy. Když ještě mini zoo fungovalo, v ohradě bydlelo zvíře, které se jmenuje Capreolus capreolus. Samce tohoto pro Kelty důležitého zvířete, nazývali bohem Cernunnosem. Musíte se dostat na cestu skrytou v úžlabině, která vede nahoře za ohradou tohoto zvířete. Najděte ji, to je ta správná, tajemná a začarovaná cesta, kterou nikdo jiný nezná a nevidí. Po ní se dostanete až nahoru na keltské hradiště.

První vyprávění:

Zvířata jsou starší než my. Byla tady tisíce let předtím, než se na zemi objevil člověk. Zvířata jsou naši starší bratři a sestry. Jejich existence není oddělená – prožívají poetickou jednotu se zemí. Zvířata žijí venku, ve vzduchu, ve vodách, v horách a v půdě. Znalost země je uložena v jejich nitru. Jejich mlčení, jejich tichá samota zrcadlí moudrost a tiché bytí krajiny. Zvířata nevědí nic o Ježíšovi, Buddhovi nebo papežovi. Nezajímají se o lidské záměry a intriky. Zvířata jsou stále propojená s věčností. Keltové vnímali tuto pradávnou moudrost světa zvířat, jehož důstojnost a krásu nenarušuje lidská arogance a hloupost.

Jděte úvozem po zelené značce, pozorně sledujte povrch země. Až uvidíte příčný kamenný pás, překračujete právě hranici keltského území. Od této chvíle buďte obezřetní!

Vstup do krajiny Keltů vyžaduje velkou míru skromnosti, úcty a pokory, jinak pro vás tento svět zůstane uzavřený. Místo toho, abyste se přemístili v čase do doby rozkvětu keltské říše, budete se jen procházet po lesních pěšinkách a bloudit mezi stromy.

75 kroků od kamenného pásu je na levé straně mnohostrom. V jeho kořenech naleznete první zprávu.